'

Høne

Tilbake til produkter

      Målene vil variere, men begrene er ca 10 cm høye, snaps/eggeglassene er ca 7 cm høye og vindunken er ca 23 cm høy. 

Boller og mugger varierer i størrelse og pris.


                  Hønemugge og beger             Hønemugge og beger            Hønebeger og snaps/eggeglass

                                                       Hønebolle og mugge             Hønevindunk og begre

Tilbake til produkter